Anti-Discriminatie festival

In opdracht van 3.0 Maatschappelijke Projectontwikkeling- en Management coördineert Stichting Kolorido het project “Anti-Discriminatie Festival”. 

Het initiatief voor het bovengenoemde evenement heeft te maken met de jaarlijkse dag van Anti-discriminatie op 22 maart. 3.0 MPM heeft signalen gekregen dat er op moment veel onvrede is in de wijk Transvaal. Bij jongeren die van school gaan, die geen stage en werk kunnen vinden, die in aanraking komen met de politie. Deze onvrede heerst ook bij hun ouders. Men verwijt instellingen en organisaties van discriminatie. Daarnaast zijn er veel ondernemers die in deze tijd hun onderneming moet sluiten door terugloop van klanten. Zij verwijten de overheid dat ze niet gesteund worden en ook hier vindt men dat de gemeente en bijvoorbeeld de belastingdienst. 

Het evenement is bedoeld om met elkaar te komen tot Dialoog en Bewustwording. Wat zijn de feiten, de veronderstellingen en de beelden. Tegelijkertijd kan men met elkaar kennismaken en netwerken. In een ontspannen, ludieke en feestelijke sfeer. Een dergelijk evenement kan leiden tot meer en wederzijdse begrip en kennisuitwisseling- en deling over kansen en mogelijkheden. En hiermee meer vertrouwen en kracht/inspiratie voor een sterkere samenleving en verbondenheid. Voor professionals en wijkpartners is het de bedoeling en mogelijkheid om de nodige verbindingen te leggen zowel met de doelgroep als met elkaar. En een unieke gelegenheid om elkaar en de doelgroep nadrukkelijker te informeren over de eigen producten en bereikbaarheid.

Programmering 

12.00:12:20 Opening door Team Magic Brassband, Samira el Kandoussi en Kamal Ramkalup.
12:25-12:30 Toespraak gemeente Den Haag
12:35-12:45 Team Magic
12:50-12:55 Toespraak Bureau Discriminatiezaken Denhaag
13:00-13:05 D’Art Holland
13:10-14:00 Muziekformatie Jerry & Friends
14:05-14:10 Actiecomité Herstel van Vertrouwen, Yasmina Haifi
14:15-14:45 Rapgroep Umit C
14:50-15:00 Nigel & Justice
15:05-15:20 Haagse politiek
15:25-15:30 D’Art Holland
15:35-16:00 Muziekformatie Jerry & Friends
16:05-16:15 Nigel & Justice
16:20-16:45 Marokkaanse Cabaretier, Mo el Khamsi
16:50-17:00 Afsluiting Team Magic Brassband

Kortom, een gezellige, sportieve en informatieve dag met entertainment voor jong en oud.
Mis het niet maar wees er een onderdeel van en tegelijkertijd een ervaring rijker.

  • Partners

    Bryan Parmo
  • Sponsors

    BGE
  • Vacatures

    Stagiares gezocht! Wil jij de uitdaging aan om de kersverse Stichting Kolorido meer leven in te blazen! Zie jij het wel zitten om te werken met en voor multiculturele groepen in Nederland? Dan zijn wij op zoek naar jou!